6H ENERGO, s.r.o.

Rating a informácie o 6H ENERGO, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6H ENERGO, s.r.o. 12652 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 138861. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 83.9807% spoločností je horších ako 6H ENERGO, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6H ENERGO, s.r.o." href="http://6h-energo.sk-rating.com/">
   <img src="http://6h-energo.sk-rating.com/6h-energo.png" width="150" height="25" alt="Rating 6H ENERGO, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6H ENERGO, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia